دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، شنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، یکشنبه تعطیل .

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، شنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، یکشنبه تعطیل .

خدمات ما

خدمات ویزا

شرکت ویزا ال تی دی با همکاری و بهره مندی از بهترین وکلای مهاجرتی انگلستان در تکمیل پرونده مهاجرتی دانشجو سهم داشته و اطمینان حاصل میکند که پرونده تحصیلی -مهاجرتی متقاضی در بهترین حالت ممکن برای کنسولگری یا سفارت انگلستان جهت صدور ویزا ارسال شود.

ترانسفر فرودگاهی

به محض صدور ویزا ،شرکت ویزا ال تی دی برای حل کردن دغدغه های دانشجو در بدو ورود به انگلستان خدماتی همچون هماهنگی برای ترانسفر فرودگاهی را انجام داده و همینطور دانشجو و افراد همراه با سهولت به محل اقامت از پیش تعیین شده منتقل خواهند شد که موجب آسودگی خاطر دانشجو و خانواده ایشان خواهد بود.

خدمات بانکی

بدون شک یکی از مهمترین مراحل اقامت در انگلستان بهره مندی از حساب بانکی بوده و برای کارهای روزمره و بخصوص تمدید ویزا از اهمیت خاصی برخوردار است. این مهم با هماهنگی شرکت ویزا ال تی دی با بانکهای معتبر انگلستان به سهولت انجام میپذیرد.